แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นใสตัน

 

แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นใสตัน ใช้สำหรับติดตั้งงานประเภท หลังคาโปร่งแสงเหมาะสำหรับการติดตั้งหรือตกแต่งภายนอก เช่น ช่องแสง ผนังเบากั้นห้อง โรงเพาะชำ นิยมติดตั้งในบริเวณที่ต้องการให้แสงส่องผ่านเพื่อเพิ่มบรรยากาศความโปร่งให้กับบ้าน

แผ่นโพลีคาร์บอเนตมี 3 แบบ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตลอนลูกฟูก(Twin wall)    

แผ่นโพลีคาร์บอเนตใสตัน (Solid Sheet)    

แผ่นโพลีคาร์บอเนตใสตันผิวส้ม (Embossed Sheet)

 

 

Visitors: 295,730