ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตแผ่นใสตัน-ผิวส้ม

 

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตแผ่นใสตัน-ผิวส้ม

ติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตโดยจะเชื่อมแปในลักษณะการเชื่อมด้านในหลังเสมอกันเท่านั้น(เพื่อลดปัญหาการรั่วซึม) ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรง และปลอดภัยของชิ้นงานควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดขนาดโครงสร้างเหล็ก และรายละเอียดการติดตั้งอื่นๆ อย่างใกล้ชิด 

1) ตัดแผ่นตามระยะโครงสร้างที่กำหนด ระยะปล่อยปลายที่ไม่เกิน 10ซม. 

2) หนีบชุดเฟรมอลูมิเนียม+ยางกันน้ำ EPDM เข้ากับแผ่น ยิงสกรูถึงโครงเหล็ก(โดยทั่วไปจะคว้านรูที่แผ่นก่อนเจาะสกรู) 

3) ใส่ฉากครอบปลายแผ่น และปิดทับด้วยหัวปิดปลายเฟรม 

4) เมื่อติดตั้งแผ่นครบทั้งชิ้นงาน แปะทับด้วยเทปกันซึม ไล่จากแผ่นขึ้นไปหาผนังเป็นลักษณะพับฉาก 

5) ปิดทับด้วยแฟลชชิ่งอลูมิเนียม และเก็บความเรียบร้อยด้วยซิลิโคนตามจุด 

6) เมื่อติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อย ควรทดสอบการไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบจุดที่อาจรั่วซึมVisitors: 295,727